Ruud Spil

Ruud Spil was winnaar van de tweede mid-carreer atelierprijs van de Dooyewaard Stichting.
Hij werkte tot 2012 in Atelier de Gors in Blaricum.

www.ruudspil.nl

Scroll to Top