Emo Verkerk

Emo Verkerk was winnaar van de eerste mid-carreer atelierprijs van de Dooyewaard Stichting.
Hij werkte in 2006 in Atelier de Gors in Blaricum.
www.emoverkerk.nl

Scroll to Top